Stichting
Willem van Genk

Willem van Genk: 1927-2005

Willem van Genk is de beroemdste outsider kunstenaar die Nederland heeft voortgebracht. Wat Berlage is voor de architectuur en Sandberg voor de museumwereld, is Van Genk voor deze steeds bekendere kunstsector. Een man die zijn hele leven vocht om een plaatsje te vinden in de maatschappij en zijn werk zorgvuldig als een harnas om zich heen optrok om zich te beschermen tegen de boze buitenwereld. Zijn collages, tekeningen, trolleybus-installatie en regenjassen vormden zijn verweer.

Van Genk portret

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Niemand kan zijn complexe werk zo maar direct begrijpen. Voor wie er lang op puzzelt, tekent zich een spoor af. Je gaat zien wat bepaalde thema's in zijn werk betekenen en je concludeert: Van Genk bouwde met zijn kunst een eigen verdedigingswerk van gebouwen, bussen en stations op. Plekken waar hij zelf de scepter zwaaide, die de machtsbolwerken die hem bedreigden onder uit haalden. De psychiatrie. De wet. Het huwelijk. De kerk. Stopcontacten en bovenleidingen. Ga zo maar door. Met zijn kunstzinnige werk creëerde hij zijn eigen universum waarin al deze instituties werden uitgeschakeld. Zijn tegen-werk stelde hem in staat te functioneren vanuit zijn eigen waarde.

Tot 1998 woonde hij zelfstandig in Den Haag. Tot zijn dood in 2005 waren er enkele getrouwen om hem heen. Zijn kunst werd tentoongesteld, gekocht en gewaardeerd:

“Je kunt dan wel een nobody zijn, maar tegelijk ben je conducteur van alle trolleybussen.”

Zijn oeuvre wordt bewaard in particuliere collecties en een internationaal scala aan musea. In 1998 verscheen de eerste monografie over zijn werk: Willem van Genk, een getekende wereld. (Waanders) in 2010 Willen van Genk bouwt zijn universum. Stichting Willem van Genk beijvert zich een permanente expositieplek in Nederland te vinden.

Wat is outsiderkunst?

Onder de noemer outsiderkunst wordt kunst samengebracht, die op een spontane manier ontstaat, aangestuurd door een innerlijke noodzaak. De makers zijn mensen zonder scholing in de kunst. De uitingen zijn ongekunsteld, expressief, kleurrijk en inhoudelijk toegankelijk.

Outsiderkunst is van oudsher vaak verbonden, en niet zelden ontstaan in, psychiatrische instellingen. Het museum Dr. Guislain in Gent bijvoorbeeld, functioneert binnen de muren van een psychiatrisch ziekenhuis en toont outsiderkunst in de context van de geschiedenis van de psychiatrie. Sinds het eind van de twintigste eeuw ontstaat outsiderkunst ook vaak binnen ateliers waar mensen met een verstandelijke handicap werken. Verder zijn het particulieren bij wie het opwelt. Mensen die werken vanuit een artistiek isolement, meestal zonder enige pretentie en zonder de openbaarheid te zoeken. De sfeer van het werk wordt getekend door de levensverhalen van de makers. De directe beeldtaal van de vaak overrompelend volle en kleurrijke werken, spreekt veel mensen aan. Voor kijkers is het contact met basale creativiteit een verademing.